TAKI TAKI – GIÀU VÌ BẠN SANG VÌ VỢ – DANCE COVER AND CHOREOGRAPHY BY HAMRONG DANCING CLUB

Taki Taki – Miu Kim Choreography – Alien Dance Studio Giàu vì bạn sang vì vợ – RPT MCK – Quốc Tít Choreography – CLB Dancing Hàm Rồng – DO NOT REUP – #Takitaki #WithAlien #MiuKim #AlienDanceStudio #RapViet #MCK #DanceCover…

0
(0)

Taki Taki – Miu Kim Choreography – Alien Dance Studio
Giàu vì bạn sang vì vợ – RPT MCK – Quốc Tít Choreography – CLB Dancing Hàm Rồng
– DO NOT REUP –
#Takitaki #WithAlien #MiuKim #AlienDanceStudio #RapViet #MCK #DanceCover #DancingHR #LastFire #QUOCTIT #QUOCTITCHOREOGRAPHY #LASTFIRESTUDIO
CLB Dancing Hàm Rồng – THPT Hàm Rồng – TP Thanh Hóa
FB: https://www.facebook.com/HamrongDanci…
Email: clbdancinghamrong@gmail.com
IG: https://www.instagram.com/dancing_hr/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@hrdancingclub

0 / 5. 0