[KPOP IN PUBLIC] YGX – “Pretty Savage” BLACKPINK | Cover by BN DANCE TEAM FROM VIETNAM

Location : Nguyen Hue Walking Street Page : https://www.facebook.com/VuDoanBuocNhay Instagram : buocnhay.bne _______________________________________ [KPOP IN PUBLIC] YGX – “Pretty Savage” BLACKPINK | Cover by BN DANCE TEAM FROM VIETNAM Original Track: BLACKPINK ‘Pretty Savage’ Dance MV Choreographed by YGX: https://www.youtube.com/watch?v=i1w7m_9SkfM…

0
(0)

Location : Nguyen Hue Walking Street
Page : https://www.facebook.com/VuDoanBuocNhay
Instagram : buocnhay.bne
_______________________________________
[KPOP IN PUBLIC] YGX – “Pretty Savage” BLACKPINK | Cover by BN DANCE TEAM FROM VIETNAM
Original Track: BLACKPINK ‘Pretty Savage’
Dance MV Choreographed by YGX: https://www.youtube.com/watch?v=i1w7m_9SkfM

Dancers :
@l.ciin
@v.nganmy
@mee.yi
@fu_truyenn
@_t.nee7

Filmed & Edited by: Phú Thái
_______________________________________
📍BN Dance Studio / BN DANCE TEAM / BN ENTERTAINMENT – 14/25A Hoang Du Khuong, Ward 12, District 10
(*) Phone : (+84) 908371434
(*) Email : baobuocnhay@gmail.com
(*) Instagram: buocnhay.bne
(*) Tiktok : @buocnhay.bne
(*) http://www.bnentertainment.asia
Please don’t re-edit or use our videos in other channels or platforms without permission

#BNDANCETEAM #PRETTYSAVAGE #YGX #BNENTERTAINMENT #CIIN #VUNGANMY #DANCECOVER

*All dancers in Mv and Ekip have had 2 vaccinations for 14 days.
* All wears a mask after every shot
* The filming location is the street area, the corner of the road is under construction, so there are no people. But from the camera angle, you can still see the crowded pedestrian street.
BN ENTERTAINMENT always ensures 5k safe epidemic prevention. Thank you for watching.

*Tất cả dancers trong Mv và Ekip đều đã tiêm 2 mũi vacxin đủ 14 ngày .
* Tất cả đeo khẩu trang vào sau mỗi shot quay
* Địa điểm quay là khu vực phố đi phộ , góc đường đang thi công nên không có người . Nhưng từ góc máy nhìn ra vẫn thấy được phố đi bộ đông đúc.
BN ENTERTAINMENT luôn luôn đảm bảo 5k an toàn phòng dịch . Xin cảm ơn đã xem .

0 / 5. 0