[KPOP IN PUBLIC] LISA – ‘MONEY’ | Cover by BN DANCE TEAM FROM VIETNAM

Location : Nguyen Hue Walking Street Page : https://www.facebook.com/VuDoanBuocNhay Instagram : buocnhay.bne _______________________________________ LISA – [KPOP IN PUBLIC] LISA – ‘MONEY’ | Cover by BN DANCE TEAM FROM VIETNAM Official MV: https://youtu.be/dNCWe_6HAM8 @l.ciin cover as LISA Dancers : @mee.yi @fu_truyenn…

0
(0)

Location : Nguyen Hue Walking Street
Page : https://www.facebook.com/VuDoanBuocNhay
Instagram : buocnhay.bne
_______________________________________
LISA – [KPOP IN PUBLIC] LISA – ‘MONEY’ | Cover by BN DANCE TEAM FROM VIETNAM
Official MV: https://youtu.be/dNCWe_6HAM8

@l.ciin cover as LISA

Dancers :
@mee.yi
@fu_truyenn
@_t.nee7
@pinkrose_madeit
@wwhylx
@hellomymei
@_immannie_
@messy.sinnie

@_dtan94
@gran_d.skrtttt
@dolam.official
@_thunderpham_
@bi.duog
@dongquannnnn
@hyohieunguyen
@da_kain.z
Filmed & Edited by: Peach Studio

_______________________________________
📍BN Dance Studio / BN DANCE TEAM / BN ENTERTAINMENT – 14/25A Hoang Du Khuong, Ward 12, District 10
(*) Phone : (+84) 908371434
(*) Email : baobuocnhay@gmail.com
(*) Instagram: buocnhay.bne
(*) Tiktok : @buocnhay.bne
(*) http://www.bnentertainment.asia
Please don’t re-edit or use our videos in other channels or platforms without permission

#BNDANCETEAM #MONEY #LISA #BNENTERTAINMENT #CIIN #DANCECOVER

*All dancers in Mv and Ekip have had 2 vaccinations for 14 days.
* All are 5k except for Ciin who is the main one who wears a mask after every shot
* The filming location is the street area, the corner of the road is under construction, so there are no people. But from the camera angle, you can still see the crowded pedestrian street.
BN ENTERTAINMENT always ensures 5k safe epidemic prevention. Thank you for watching.

*Tất cả dancers trong Mv và Ekip đều đã tiêm 2 mũi vacxin đủ 14 ngày .
* Tất cả đều 5k trừ bạn Ciin quay chính thì đeo khẩu trang vào sau mỗi shot quay
* Địa điểm quay là khu vực phố đi phộ , góc đường đang thi công nên không có người . Nhưng từ góc máy nhìn ra vẫn thấy được phố đi bộ đông đúc.
BN ENTERTAINMENT luôn luôn đảm bảo 5k an toàn phòng dịch . Xin cảm ơn đã xem .

0 / 5. 0