Korea Seoul Han river yacht bachata dance Elli & Kimu Love story – Taylor swift – 바차타 댄스

#키무 #바차타댄스 #Latindance #Latinkimu

Korea Seoul Han river yacht bachata dance Elli & Kimu Love story - Taylor swift - 바차타 댄스

Source

#키무 #바차타댄스 #Latindance #Latinkimu