Humans Move

HUMANS MOVE Jessie Brett Humans move, and are moved. Bringing together an integrated company of disabled and non-disabled dancers from Wales, Ethiopia, England and Spain, Humans Move will explore how we hold fast to our sense of self, when the…

Humans Move

Source

0
(0)

HUMANS MOVE
Jessie Brett

Humans move, and are moved.

Bringing together an integrated company of disabled and non-disabled dancers from Wales, Ethiopia, England and Spain, Humans Move will explore how we hold fast to our sense of self, when the world around us is so uncertain and shifting…

Until we can meet again in person, this is a live dance performance that we can all enjoy – in a digital space – together.

Click here to read Edom Baheru’s poem, written to accompany the performance: https://www.nationaltheatrewales.org/ntw_shows/humans-move/#poem_by_edom_baheru

Mae pobl yn symud, ac yn cael eu symud.

Yn uno cwmni integredig o ddawnswyr ag anableddau a dawnswyr heb anableddauo Gymru, Ethiopia,Lloegr a Sbaen, bydd ‘Humans Move’ yn archwilio sut rydym yn glynu at ein hunaniaeth, pan fydd y byd o’n cwmpas mor ansicr ac yn newid…

Hyd nes y gallwn gyfarfod eto, dyma berfformiad dawns byw y gallwn oll ei fwynhau- mewn gofod digidol- gyda’n gilydd.

Cliciwch Yma i ddarllen cerdd Edom Baheru, a ysgrifennwyd i gyd-fynd â’r perfformiad: https://www.nationaltheatrewales.org/cy/ntw_shows/humans-move/#cerdd_gan_edom_baheru

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *