[HOT TIKTOK DANCE VIETNAM] WALK ON DA STREET – 16TYPH x 16BRT (Cukak Remix) Dance By JT Crew

(*)Contact For Work: 0336016700 (*)Music: WALK ON DA STREET – 16TYPH x 16BRT (Cukak Remix) (*)Fanpage 1: https://www.facebook.com/juntocrew​​ (*)Fanpage 2: https://www.facebook.com/vudoanjt​​ (*)New Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjDy​​… (*)Tiktok: https://vt.tiktok.com/kUXRQ1/​​ (*)Thuê Trang Phục biểu diễn: https://www.facebook.com/trangphucbieudienJoy Liên hệ biểu diễn, biên đạo, quảng cáo,…

0
(0)

(*)Contact For Work: 0336016700
(*)Music: WALK ON DA STREET – 16TYPH x 16BRT (Cukak Remix)
(*)Fanpage 1: https://www.facebook.com/juntocrew​​
(*)Fanpage 2: https://www.facebook.com/vudoanjt​​
(*)New Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjDy​​…
(*)Tiktok: https://vt.tiktok.com/kUXRQ1/​​
(*)Thuê Trang Phục biểu diễn: https://www.facebook.com/trangphucbieudienJoy
Liên hệ biểu diễn, biên đạo, quảng cáo, dạy nhảy khu vực Hà Nội: 0336016700 (Fb: Nguyễn Hữu Nam)
© Bản quyền âm nhạc thuộc về 1967: https://www.youtube.com/watch?v=mLc9JrE-UKc
© Bản quyền video thuộc về JUNTO Crew Official

#JTCrew #HotTiktokDance #WalkOnDaStreet #SCR99

0 / 5. 0