[HOT TIKTOK DANCE VIETNAM] Phố Đã Lên Đèn – Huyền Tâm Môn「Cukak Remix」Dance By JT Crew

(*)Contact For Work: 0336016700 (*)Music: Phố Đã Lên Đèn – Huyền Tâm Môn「Cukak Remix」 (*)Fanpage 1: https://www.facebook.com/juntocrew (*)Fanpage 2: https://www.facebook.com/vudoanjt (*)Tiktok: https://vt.tiktok.com/kUXRQ1/ (*)Thuê Trang Phục biểu diễn: https://www.facebook.com/trangphucbieudienJoy/ Liên hệ biểu diễn, biên đạo, quảng cáo, dạy nhảy khu vực…

[HOT TIKTOK DANCE VIETNAM] Phố Đã Lên Đèn - Huyền Tâm Môn「Cukak Remix」Dance By JT Crew

Source

0
(0)

(*)Contact For Work: 0336016700
(*)Music: Phố Đã Lên Đèn – Huyền Tâm Môn「Cukak Remix」
(*)Fanpage 1: https://www.facebook.com/juntocrew
(*)Fanpage 2: https://www.facebook.com/vudoanjt
(*)Tiktok: https://vt.tiktok.com/kUXRQ1/
(*)Thuê Trang Phục biểu diễn: https://www.facebook.com/trangphucbieudienJoy/
Liên hệ biểu diễn, biên đạo, quảng cáo, dạy nhảy khu vực Hà Nội: 0336016700 (Fb: Nguyễn Hữu Nam)

© Bản Quyền Audio Remix Thuộc Về 1967 : https://www.youtube.com/watch?v=39t71cy-yXI
© Bản Gốc thuộc về Huyền Tâm Môn: https://www.youtube.com/watch?v=bhlMOw-RGZo
© Bản quyền video thuộc về JUNTO Crew Official

#JTCrew #TikTokDance #PhoDaLenDen #SCR99

0 / 5. 0