Gymnastic lover ตอน Headstand ง่ายๆ คุณก็ทำได้ | Namfah Love so Cute

ครั้งนี้! น้ำฟ้า Gymnastic lover จะมาชวนเพื่อนๆ สนุกกับการทำ Headstand ง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้กันค่ะ ท่านี้เกิดจากความสนใจของน้ำฟ้าที่อยากจะเรียนรู้ท่าใหม่ โดยจะต้องสามารถฝึกทำเองได้ที่บ้านอย่างปลอดภัย จึงได้เลือก Headstand ค่ะ ก่อนเริ่ม ได้ขอคำแนะนำจากครูเบลล์ และครูโปเต้ ครูผู้สอนยิมนาสติกผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ และเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทางยูทูป จากนั้นก็เริ่มฝึกฝนด้วยตนเอง โดยมีคุณพ่อและคุณแม่คอยดูแลความปลอดภัยในระหว่างฝึกทุกครั้ง หากเพื่อนๆชื่นชอบ สามารถติดตามน้ำฟ้าได้ที่ https://youtube.com/channel/UCpGy-GupaHr2jCGwdFe3kJA #Gymnastic lover | Namfah Love so Cute #พี่สาวคนเก่ง กับ น้องชายตัวดี | Namfah Love so Cute มาสนุกด้วยกันนะคะ

Gymnastic lover ตอน Headstand ง่ายๆ คุณก็ทำได้ | Namfah Love so Cute

Source

0
(0)

ครั้งนี้! น้ำฟ้า Gymnastic lover จะมาชวนเพื่อนๆ สนุกกับการทำ Headstand ง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้กันค่ะ
ท่านี้เกิดจากความสนใจของน้ำฟ้าที่อยากจะเรียนรู้ท่าใหม่ โดยจะต้องสามารถฝึกทำเองได้ที่บ้านอย่างปลอดภัย จึงได้เลือก Headstand ค่ะ
ก่อนเริ่ม ได้ขอคำแนะนำจากครูเบลล์ และครูโปเต้ ครูผู้สอนยิมนาสติกผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ และเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทางยูทูป จากนั้นก็เริ่มฝึกฝนด้วยตนเอง โดยมีคุณพ่อและคุณแม่คอยดูแลความปลอดภัยในระหว่างฝึกทุกครั้ง

หากเพื่อนๆชื่นชอบ สามารถติดตามน้ำฟ้าได้ที่
https://youtube.com/channel/UCpGy-GupaHr2jCGwdFe3kJA

#Gymnastic lover | Namfah Love so Cute
#พี่สาวคนเก่ง กับ น้องชายตัวดี | Namfah Love so Cute

มาสนุกด้วยกันนะคะ

0 / 5. 0