Go Tell The Bees Digital Procession / Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees

Blazing across the sky, Olwen, Welsh goddess of the sun, summons you. The bees are not happy; we’ve forgotten how to speak to them and the Summer Solstice is our next opportunity to get their attention. Go Tell The Bees’…

Go Tell The Bees Digital Procession / Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees

Source

0
(0)

Blazing across the sky, Olwen, Welsh goddess of the sun, summons you.

The bees are not happy; we’ve forgotten how to speak to them and the Summer Solstice is our next opportunity to get their attention.

Go Tell The Bees’ Virtual Procession brings together the people of Pembrokeshire and beyond for a celebration of music, dance, stories & plenty of sunflowers. . The mission of the sunflower is to try to make the world a more positive place to be – we can’t wait for you to join us!

Yn ffaglu ar draws yr awyr, mae Olwen, duwies Gymreig yr haul, yn eich galw.

Nid yw’r gwenyn yn hapus; rydym wedi anghofio sut i siarad â nhw a Heuldro’r Haf yw ein cyfle nesaf i gael eu sylw.

Mae Gorymdaith Rhithwir Go Tell The Bees yn dod â phobl Sir Benfro a thu hwnt at ei gilydd i ddathlu cerddoriaeth, dawns, storïau a digon o flodau haul. Cenhadaeth blodyn yr haul yw ceisio gwneud y byd yn lle mwy cadarnhaol i fyw ynddo – rydym yn edrych ymlaen i chi ymuno â ni!

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *