CHINESE NEW YEAR LION​ DANCE 2021 in Cambodia

CHINESE NEW YEAR LION​ DANCE 2021 in Cambodia Lions dance during Chinese New Year, when many people come to watch the dance សត្វតោរាំ​នៅពេលមានបុណ្យចូលឆ្នាំចិន​ដែលមានប្រជាជនជាច្រើនមកមើលនឹងក្បាច់រាំ Want to share what I’ve encountered and want to share with you all ចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបនឹងចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអេស់គ្នា

CHINESE NEW YEAR LION​ DANCE  2021 in Cambodia

Source

0
(0)

CHINESE NEW YEAR LION​ DANCE 2021 in Cambodia
Lions dance during Chinese New Year, when many people come to watch the dance
សត្វតោរាំ​នៅពេលមានបុណ្យចូលឆ្នាំចិន​ដែលមានប្រជាជនជាច្រើនមកមើលនឹងក្បាច់រាំ
Want to share what I’ve encountered and want to share with you all
ចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបនឹងចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអេស់គ្នា

0 / 5. 0