ลาวดวงดอกไม้ – บุหงา นาคพลั้ง Laos flower dance – Bunga Naga Prang – Sing

ลาวดวงดอกไม้ บุหงา นาคพลั้ง – ขับร้อง วงปี่พาทย์ คณะ บุญยงค์ เกตุคง จากแผ่นเสียง ขนาด ๗ นิ้ว สปีด ๔๕ rpm ตรา มงกุฎ (หน้าสีแดง) หมายเลข BS.1184 ลาวดวงดอกไม้ เป็นศิลปะการฟ้อนแบบฉบับอย่างหนึ่งของชาวเชียงใหม่ เป็นเพลงเก่าของเชียงใหม่ (ฟ้อนดวงดอกไม้ บางทีก็เรียก ฟ้อนมาลัย ลาวดวงดอกไม้) เจ้าดารารัศมีได้ทรงนำมาใช้ในละคร เรื่อง น้อยใจยา และเมื่อกรมศิลปากรแสดงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นการฟ้อนของนางข้าหลวงของแม่ท้าวคำปิน การฟ้อนดวงดอกไม้ชุดนี้…

ลาวดวงดอกไม้ - บุหงา นาคพลั้ง Laos flower dance - Bunga Naga Prang - Sing

Source

0
(0)

ลาวดวงดอกไม้
บุหงา นาคพลั้ง – ขับร้อง
วงปี่พาทย์ คณะ บุญยงค์ เกตุคง
จากแผ่นเสียง ขนาด ๗ นิ้ว สปีด ๔๕ rpm
ตรา มงกุฎ (หน้าสีแดง)
หมายเลข BS.1184

ลาวดวงดอกไม้ เป็นศิลปะการฟ้อนแบบฉบับอย่างหนึ่งของชาวเชียงใหม่ เป็นเพลงเก่าของเชียงใหม่ (ฟ้อนดวงดอกไม้ บางทีก็เรียก ฟ้อนมาลัย ลาวดวงดอกไม้) เจ้าดารารัศมีได้ทรงนำมาใช้ในละคร เรื่อง น้อยใจยา และเมื่อกรมศิลปากรแสดงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นการฟ้อนของนางข้าหลวงของแม่ท้าวคำปิน การฟ้อนดวงดอกไม้ชุดนี้ ครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลง มีความไพเราะและสวยงามเหมาะสมในกับการฟ้อนเป็นอย่างยิ่ง

Laos flower dance
Bunga Naga Prang – Sing
Pi Phat Band by Mr. Boonyong Ketkong
From a 7-inch vinyl record speed 45 rpm
Crown badge (red label)
Number BS.1184

Laos flower dance It is a traditional dance art of Chiang Mai people. Is an old song of Chiang Mai (Dancing flowers , Lao Duang Dok Mai). Chao Dara Rasmee has been used in the drama “Noi Jai Ya” and when the Fine Arts Department performed the Phaya Phanong drama at the National Theater in 1968 as a dance of Mrs. Pin This dance of flowers, Mr. Montri Tramote is the creator of the melody. It is sweet and beautiful, perfect for dancing.

0 / 5. 0