ලංකාවේ සුපිරි ඩාන්සින් Class එක ,මෙන්න නැටුම් 😍 නුගේගොඩ|නුවර|කුරැණෑගල|කඩවත|ගාල්ල|මීගමුව

Like us on FaceBook – Oshan Liyanage Dance https://www.facebook.com/oshanliyanag​​… Follow me on Instagram – Oshan Liyanage https://www.instagram.com/oshan_liyan…​ Class Details – 0774 301702 ( Whatsapp available) ⚡️Dance With Oshan Liyanage – • නුගේගොඩ ඉරිදා සවස 1 සිට 3 දක්වා • කඩවත…

ලංකාවේ සුපිරි ඩාන්සින් Class එක ,මෙන්න නැටුම් 😍 නුගේගොඩ|නුවර|කුරැණෑගල|කඩවත|ගාල්ල|මීගමුව

Source

0
(0)

Like us on FaceBook – Oshan Liyanage Dance
https://www.facebook.com/oshanliyanag​​…

Follow me on Instagram – Oshan Liyanage
https://www.instagram.com/oshan_liyan…

Class Details – 0774 301702 ( Whatsapp available)

⚡️Dance With Oshan Liyanage –
• නුගේගොඩ ඉරිදා සවස 1 සිට 3 දක්වා
• කඩවත සෙනසුරාදා 1 සිට 3 දක්වා
• නුවර බ්‍රහස්පතින්දා 2.30 – 4.30 දක්වා
• කුරැණෑගල බදාදා 2.30 – 4.30 දක්වා
නර්තන පංති පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0774 301 702 Call / Whatsapp ( For more details )

• ගෙදරට වෙලා නිකං ඉන්න එකේ එන්න Nugegoda සහ Kadawatha Kandy වලට ❤️ ඕනිම කෙනෙක්ට වයස් බාධාවක් නැතුව අපිත් එක්ක එකතුවෙලා Dance කරන්න පුළුවන්. •

Admission Free , Class fee 1500 per month

නුගේගොඩ 🔺Dance with Oshan Liyanage 🔺Every Sunday ➖ 1 – 3 p.m ▪️Kohuwala Fat Attack Studio ✔️
( Kohuwala Sathosa Building 3rd Floor , Next to Kohuwala Laughs Shed & Kohuwala Commercial Bank ) For more informations Call / Whatsapp – 0774301702 ➖ Oshan Liyanage ➖admission Free Class fee 1,500 per month ☑️ Let’s Dance Together ⚡️

කඩවත 🔺Dance with Oshan Liyanage 🔺Every Saturday ➖ 1 – 3 p.m ▪️Kadawatha Pasa Sports Academy ✔️
( Near Kadawatha Bus Stand Next to Kadawatha Singer Homes ) For more informations Call / Whatsapp – 0774301702 ➖ Oshan Liyanage ➖admission Free Class fee 1,500 per month ☑️ Let’s Dance Together ⚡️

නුවර 🔺 Dance with Oshan Liyanage 🔺Every Thursday – 2.30 – 4.30 Resh Dance Studio
( RESH DANCE STUDIO KANDY
483A. 2nd floor, Wiliam gopallawa mawata. Kandy.
(කොළඹ නුවර අලුත් පාරේ හීරැස්සගල හන්දියේ කීල්ස් සුපර් එක අසල, ඩිලයිට් එක උඩ මහල )
Admission 1000 Class fee 2000 per month

කුරැණෑගල🔺 Dance with Oshan Liyanage 🔺Every Wednesday- 2.30 – 4.30 Tharu Yaya Dance Studio
( Tharu Yaya Dance Studio , Red Cross Building , Kachcheriya Road, Kurunegala
Admission Free Class fee 2000 per month

Facebook – Oshan Liyanage Dance

Follow On Instagram – @oshan_liyanage
Subscribe Us On YouTube – Oshan Liyanage Dance | Massa Productions

0 / 5. 0