#అన్నమయ్యపాఠకుపట్టాభిషేకం #గురుపాదపూజమహోత్సవం || Rajampet || Siva Dance Academy || 9912267182

#అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం🙏 #గురు పాద పూజ మహోత్సవం 🙏 వీచ్చేసిన ముఖ్యగురువులకు, ముఖ్య అతిధులకు, నా తోటి గురువులకు, చిన్నారుల తల్లితండ్రులకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, సహకరించిన దాతలకు మరియు కళాభిమానులకు ప్రతిఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము 🙏 . . . . . https://youtu.be/ecV-zqYieZE

#అన్నమయ్యపాఠకుపట్టాభిషేకం #గురుపాదపూజమహోత్సవం || Rajampet || Siva Dance Academy || 9912267182

Source

0
(0)

#అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం🙏
#గురు పాద పూజ మహోత్సవం 🙏
వీచ్చేసిన ముఖ్యగురువులకు, ముఖ్య అతిధులకు, నా తోటి గురువులకు, చిన్నారుల తల్లితండ్రులకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, సహకరించిన దాతలకు మరియు కళాభిమానులకు ప్రతిఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము 🙏
.
.
.
.
.
https://youtu.be/ecV-zqYieZE

0 / 5. 0